Home » Spela 90 nummers bingo

Spela 90 nummers bingo

I 90 nummers bingo spelet är brickorna kallade biljetter och varje biljett har 3 rader och 9 kolumner. Biljetterna säljs som brickor, varje bricka har sex biljetter. Varje bricka innehåller alla 90 numrena som finns i de sex biljetterna. Fem av de nio rutorna i varje rad innehåller nummer från 1-90 och resten är blanka. När en bricka är spelad, är varje möjligt nummer från 1-90 utropat och ropas upp ett nummer i taget.

90 nummers online bingo håller på att bli världens favorit version av bingo. Det började i England, och 90 nummers bingo har nu blivit den mest populära varianten av bingo i Europa och Australien, och har blivit bingo spelet som de flesta online bingo spelare utanför USA föredrar.
 
Varje 90 nummers bingo spel har tre vinnande mönster och ger därför spelaren 3 chanser att vinna:
en enkel horisontell linje, två horisontella linjer. Full House (tre horisontella liner).
Varje vinnande mönster har ett pris. När den första linjen har gått ut, går spelet vidare tills en spelare vinner med två horisontella linjer och slutar med att en spelare får Full House (tre horisontella linjer) och vinner huvudpriset. En jackpott utbetalas till den spelare som får Full House innan visst antal bollar som förbestäms.
90 nummers online mönster på bingobrickor
Bingo mönstrena är faktiska mönster som är du måste träffa med de utropade numrena för att vinna. 90 nummers bingo har tre olika vinstmönster, och ger spelaren 3 separata vinstchanser och priser för varje ett mönster.
Här är några av de vanligaste mönstrena på bingobrickor:


 Enkel linje: När en bingo spelare får 5 nummer i en horisontell linje

Två linjer: När en bingo spelare får 10 nummer horisontellt i två linjer

Full house: När varje bingo spelare får 15 nummer horisontellt i tre linjer och vinner spelet med vad som kallas ”Full House”.