Home » Satsa bara på röd Roulette systemet

Satsa bara på röd Roulette systemet

En tydlig strategi skulle vara att satsa på att kulan stannar på rött för ett antal gånger, tex. 38. Det finns 18 röda rutor på ett roulette bord med totalt 38 fält. Dela 18 genom 38 så är det 47.37% chans att kulan hamnar på röd. Sannolikheten kan användas i en binormal distribution och som en ungefärlig standard normal distribution. Genom att göra så så indikerar man att om man skulle snurra online roulette hjulet 38 gånger, så är det 99% sannolikhet att kulan kommer landa på röd åtminståne 10 gånger. Det finns en 83% sannolikhet att på 38 snurr så kommer kulan att landa på röd minst 15 gånger. Utav 38 snurr så är det 50% chans att 18 kommer vara röda.
Hur som helst så är break-even punkten 19 snurr, då insatsen på röd ger 1:1 och sannolikheten att 19 utav 38 snurr endast är 37%. Detta indikerar svårigheten att vinna genom att satsa på röd. Resultatet uppkommer därför att som indikerats tidigare att 18 genom 38 blir 47.37%, så kommer kulan att landa på röd mindre än hälften av tiden. Procenten som används i den binormala och standard normal distributions teorin bidrar till den stora skillnaden i sannolikhet från 18 snurr till 19 snurr utav 38 snurr. Det är mycket otänksamt att någon kommer att få mer än 18 gånger på röd utav 38 snurr.