Home » Keno historia

Keno historia

Keno kommer ursprungligen från Kina i tiden av Han Dynastin, som verkade mellan åren 205 – 187 f.Kr. Kinesiska utvandrare tog med sig spelet till Amerika under 1800-talet.

Order ”keno” har franska och latinska rötter (Franskans ”quine” betyder fem vinnande nummer, latinskans ”quini” betyder fem var), men alla är överrens att spelet Keno kommer från Kina och är över 2000 år gammalt. Det finns en legend som säger att det spelets upptäckt hjälpte en hel stad att överleva i krigstid, då också kenos populäritet hjälpte finansiera den historiska kinesiska muren.

Enligt en källa spreds resultaten från de stora kenospelen ut till landsbygden genom brevduvor. Kinesiska utvandrare tog med sig spelet västerut under 1800-talet i samband med att många invandrade till Amerika och tog arbete med att bygga den amerikanska transkontinentala järnvägen.